Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια τόσο οι εγκαταστάσεις, όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ξενοδοχεία στην ελληνική επικράτεια μεταβάλλονται με γνώμονα την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο με την πολύχρονη παρουσία μας στην ασφαλιστική αγορά , μέσα από τις συνεργασίες μας με τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου και με την εμπειρία της ασφάλισης των μεγαλυτέρων ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας , ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις για πλήρη κάλυψη των ξενοδοχειακών μονάδων, παρέχοντας πλήρες πρόγραμμα καλύψεων διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, με αποκλειστικό στόχο να την προστατεύσει από τυχαία γεγονότα και απαιτήσεις πελατών της.

Γι αυτό, εκτός από τις πάγιες καλύψεις της περιουσίας σας έναντι φωτιάς, πλημμύρας, έκρηξης, βραχυκυκλώματος κτλ., σας προσφέρουμε λύσεις που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, την αστική ευθύνη προϊόντων, την ασφάλιση των εργαζομένων σας. Επίσης μπορείτε να καλύψετε και την απώλεια των κερδών σας καθώς και τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό σας.
Το υψηλό επίπεδο των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων, οι συνεργασίες μας με τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου καθώς και η μεγάλη εμπειρία μας είναι τα εχέγγυα για την καλύτερη κάλυψη που μπορείτε να παρέχετε στην περιουσία σας.