•    Να σταματήσετε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής αγωγής για να μην δημιουργήσετε πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
•    Καλέστε τη φροντίδα ατυχήματος αμέσως  η οποία θα λάβει δήλωση ατυχήματος από τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος , θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του ατυχήματος. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένταξη της ζημιάς στο Φιλικό Διακανονισμό θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στη συμπλήρωση του εντύπου της φιλικής δήλωσης.
•    Εάν το άλλο εμπλεκόμενο όχημα ειναι ανασφάλιστο*
________________________________________
καλέστε οπωσδήποτε/υποχρεωτικά την τροχαία. (Είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης από ανασφάλιστο όχημα)
•    Σε όποιες περιπτώσεις είναι εφικτό καλέστε  και την τροχαία προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες ατυχήματος. Η πράξη αυτή ενισχύει τη θέση σας προς την ασφαλιστική εταιρία και προλαμβάνει πιθανά προβλήματα σε περίπτωση διεκδίκησης αποζημίωσης.
•    Ελάτε σε επαφή με τον ασφαλιστή σας. Ενημερώνοντας τον ασφαλιστή σας του δίνετε την ευκαιρία να σας εξυπηρετήσει και να σας προστατέψει από τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις.
•    Ζητήστε πραγματογνώμονα. Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική εταιρία που θα σας αποζημιώσει για να σας αποστείλει στο συνεργείο σας πραγματογνώμονα να εκτιμήσει τη ζημιά σας (η φροντίδα ατυχήματος ή ο ασφαλιστής σας θα σας ενημερώσει για την εταιρία που πρέπει να απευθυνθείτε για αποζημίωση).
•    Επικοινωνήστε με το διακανονιστή. Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική εταιρία που θα σας αποζημιώσει και ζητήστε τον αριθμό φακέλου της ζημίας σας και το όνομα του διακανονιστή που έχει αναλάβει το φάκελο σας, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για να σας ενημερώσει για την πορεία της ζημίας σας.
*εάν το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο!!!
o    Να καλέσετε την τροχαία να καταγράψει το συμβάν, ώστε να υπογράψει ο ανασφάλιστος το δελτίο της τροχαίας.
o    Να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση ο υπαιτίος του ανασφάλιστου, οτι αναλαμβάνει ξεκάθαρα την ευθύνη του ατυχήματος.
o    Να καταγράψετε αναλυτικά τα στοιχεία του ανασφάλιστου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνα).
o    Να καλέσετε τη φροντίδα ατυχήματος, να υπογράψει ο ανασφάλιστος στο έντυπο της φροντίδας, ότι δέχετε την ευθύνη.
o    Αν υπάρχει κάλυψη από ανασφάλιστο στο συμβόλαιο, μέχρι και το κεφάλαιο που αναφέρει ως κεφάλαιο κάλυψης, ο πελάτης αποζημιώνεται από την εταιρία του εφόσον συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά και εφόσον προκύπτει από την τροχαία ή από ποινική δικογραφία ότι ο υπαίτιος είναι ανασφάλιστος. Αν δεν υπάρχει κάλυψη στο συμβόλαιο του, πρέπει να απευθυνθεί στο Επικουρικό Κεφάλαιο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103327400 και φαξ 2103327426-7.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    Τηλ. ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ    ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
INTERAMERICAN    1158    8001136136
INTERASCO    2109460293    80011777999 / 2111208137
CHARTIS    2109408676    8001180020 / 2310730220
GENERALI    2103420616    8001136136
EUROLIFE    8011135000 / 2106504035    8011135000 / 2106504035

VICTORIA    8011199000 / 2106504022    2105593976 / 80011777999
INTERNATIONAL LIFE    8011165036 / 2106504036    x
ΕΘΝΙΚΗ    2109099999    8011136136
AIGAION     2109236287     2105311409
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ    2108119701    8011136136
ALLIANZ        2109988188     8001136136 / 2105311409