Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκαλέσαμε σε άλλους από άγνοια ή αμέλεια (παρά τη θέλησή μας). Παράλληλα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται εις βάρος μας λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, οδηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών.

Οι κατηγορίες επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά είναι:

 • οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί,
 • οι κατασκευαστές, οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες,
 • οι φοροτεχνικοί-λογιστές,
 • οι δικηγόροι, διαμεσολαβούντες
 • οι Tour Operators
 • τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • οι εμπορικές επιχειρήσεις
 • τα επαγγελματικά γραφεία,
 • οι συντηρητές ανελκυστήρων
 • ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • βιομηχανίες ,βιοτεχνίες

 

Γενικότερα καλύπτει όλους σας σαν επαγγελματίες για ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα.