Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σχεδιάζονται αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους της και να συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της. Ταυτόχρονα είναι ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Α. Πρόγραμμα προκαθορισμένης παροχής

Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταμείβει τον εργαζόμενο για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιχείρησης και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο για να σας προσφέρει μεγάλες δυνατότητες εναλλακτικών συνδυασμών.

Παροχές:

  • κατά τη συνταξιοδότησή του ο ασφαλισμένος λαμβάνει εφάπαξ παροχή ή ισόβια σύνταξη που είναι συνάρτηση των ετών υπηρεσίας και του μισθού του, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.


Β. Πρόγραμμα προκαθορισμένης εισφοράς/αποταμιευτικό

Ένα πρόγραμμα που σας προσφέρει το πλεονέκτημα να γνωρίζετε το μέγεθος των μελλοντικών σας υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους.

Παροχές:

  • το πρόγραμμα λειτουργεί βάσει των καθορισμένων εισφορών που γίνονται για τον κάθε ασφαλισμένο, στις οποίες μπορεί να συνεισφέρει και ο ίδιος. Για όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δημιουργείται και λειτουργεί ένας ατομικός λογαριασμός, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις εισφορές που έχουν καταβληθεί καθώς και τους αναλογούντες τόκους.


Η παροχή που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κατά τη συνταξιοδότησή του είναι το σύνολο των συσσωρευμένων εισφορών και τόκων στον ατομικό του λογαριασμό.