«Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς!»

Οι έννοιες άνθρωπος, συνεργάτης και ομάδα βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των αξιών που προσδιορίζουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της σύγχρονης, ανταγωνιστικής επιχείρησης.

Μέσα από τη συνεργασία όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητά τους, καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτητικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Για να το πετύχουν, αναπτύσσουν στρατηγικές ώστε να διαφοροποιηθούν, τόσο σε επίπεδο προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο κόστους.
Μέσα από την διαδικασία επίτευξης στόχων, οι δεσμοί δυναμώνουν, η ψυχολογία ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πρωταρχικό ζητούμενο για κάθε δυναμική, αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
Αυτό λοιπόν που κάνει πραγματικά μια επιχείρηση να διαφοροποιείται και να ξεχωρίζει είναι οι άνθρωποι που εργάζονται γι’ αυτήν. Αποτελούν τον πυρήνα, το πιο ζωτικό στοιχείο της για μια επιτυχημένη πορεία με παραγωγικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους να εισπράττουν έμπρακτα την αναγνώριση, το σεβασμό και την προστασία.


Έξυπνη επιλογή με πολλαπλά οφέλη

Τα ευέλικτα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας που διαθέτουμε αποτελούν μια εξαιρετικά έξυπνη επιλογή με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις εκείνες που επενδύουν ουσιαστικά στους συνεργάτες τους.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Προβάλλει και ικανοποιεί το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες της, δημιουργώντας υψηλά κίνητρα παραγωγικότητας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό.
Ενδυναμώνεται η ενιαία εταιρική συνείδηση, δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρία και τους συνεργάτες της. Με αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, η εταιρία αποκτά πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, διότι προσελκύει στελέχη υψηλού επιπέδου στον κάθε τομέα με αποτέλεσμα να αυξάνει την παραγωγικότητά της και να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της.

Πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες σας

Οι συνεργάτες σας μπορούν να απολαμβάνουν οικονομική προστασία για τους ίδιους και την οικογένειά τους και επιπλέον υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, με πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσηλευτήρια ως μέρος της ολοκληρωμένης κάλυψης από το πρόγραμμα υγείας που τους παρέχετε. Είναι δική σας επιλογή το αν θα εμπλουτίσετε τις παρεχόμενες καλύψεις, προσφέροντάς τους και συνταξιοδοτική κάλυψη. Οι συνεργάτες σας έτσι διασφαλίζουν ένα επιπλέον εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους, το οποίο διαχειρίζονται αυτοί όπως τους εξυπηρετεί.

Ολοκληρωμένα προγράμματα

Μπορούμε να σχεδιάσουμε το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης των εργαζομένων στην επιχείρησή σας, προσφέροντας ουσιαστικές ασφαλιστικές καλύψεις και μοναδικά προνόμια σε εσάς και τους συνεργάτες σας, σε ανταγωνιστικό κόστος.