Καθημερινά οι κατασκευαστικές εταιρίες και οι εργολάβοι να πιέζονται όλο και περισσότερο για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναλάβει. Η παραπάνω λογική οδηγεί όλο και περισσότερο τους κατασκευαστές στην αναζήτηση εξασφαλίσεων για τα έργα τους.

Με τεράστια εμπειρία στην ασφάλιση μεγάλων τεχνικών έργων, προσφέρουμε μια πλήρη κάλυψη για τα έργα που είναι εν εξελίξει, εξασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοσή τους.

Προσφέρουμε σε όλους τους κατασκευαστές την κάλυψη κατά παντός κινδύνου εργολάβου, για όλες τις κατηγορίες των τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από φυσικά φαινόμενα, φωτιά, πολιτικές αναταραχές, κακόβουλες ενέργειες καθώς και την αστική ευθύνη του εργολάβου σε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τις εργασίες του έργου.

Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι ασφαλιστικά καλύψιμοι (π.χ. πόλεμος).

Διαθέτοντας το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό στις συνεργασίες μας με τις ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου, σας προσφέρουμε τη μέγιστη σιγουριά και εξασφάλιση για κάθε τεχνικό και κατασκευαστικό έργο στη χώρα μας.