«Το Πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειά σας»

•    Τρέχοντα έξοδα
•    Κάλυψη τελευταίων εξόδων
•    Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων
•    Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
•    Πληρωμή φόρων κληρονομιάς
•    Υποχρεώσεις προς τρίτους
•    Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά

Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος ζωής;

1. Επιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρεία φερέγγυα και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο.

2. Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστούν οι άνθρωποί σας. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό.

3. Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος ασφάλισης ζωής που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Ασφάλειες Ζωής: Βασικές Κατηγορίες

Ισόβιος

Απλή

Μειούμενου Κεφαλαίου

Η Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια
ζωής. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου.

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό εάν συμβεί η απώλεια ζωής μέσα στην περίοδο που προβλέπει το
συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. από 1 έως 30 έτη.

Η Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου καταβάλλει το εφάπαξ ποσό, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή κάλυψη μειούμενων αναγκών στο μέλλον.

4 σημαντικά ερωτήματα:

Απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα προκειμένου να έχετε μια καλύτερη αντίληψη για την ανάγκη προστασίας των αγαπημένων σας προσώπων:

1. Υπάρχουν αγαπημένοι σας άνθρωποι, οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά αποκλειστικά από εσάς;

2. Έχετε ήδη δημιουργήσει ένα κεφάλαιο, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να μπορούν να εξυπηρετηθούν τυχόν ανελαστικές υποχρεώσεις σας, π.χ. δάνεια;

3. Έχετε ήδη εξασφαλίσει τις σπουδές και το μέλλον των παιδιών σας;

4. Εκτιμάτε ότι στο μέλλον τα οικονομικά σας θα είναι καλύτερα και ότι η κατάσταση της υγείας σας θα σας επιτρέπει να αποκτήσετε τότε ασφάλεια ζωής;