«Η ασφάλεια δεν είναι μόνο δείγμα πολιτισμού, είναι και δείγμα αγάπης!»

Προστασία Δανειοληπτών

Για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελεί σκοπό ζωής η αύξηση της περιουσίας τους ώστε να αφήσουν στους αγαπημένους τους περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για να τους εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Αυτή η επιδίωξη τους οδηγεί στο να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες οικονομικές υποχρεώσεις με μορφή δανεισμού.

Οι οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η οικογένειά σας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητάς σας για εργασία, που είναι ούτως ή αλλιώς πολύ μεγάλες, πολλαπλασιάζονται με την ύπαρξη δανειακών υποχρεώσεων.

Εμείς το έχουμε ήδη σκεφτεί. Μέσω ειδικών προγραμμάτων σας εξασφαλίσουμε ότι η οικογένεια σας θα μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά εάν εσείς δεν είστε σε θέση να τη βοηθήσετε.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια ενός ατόμου, αφού το κεφάλαιο κάλυψης ακολουθεί την εξέλιξη του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σας, διασφαλίζοντας την αποπληρωμή των δανειακών σας υποχρεώσεων, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να το εξοφλήσει λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα (Θ.Α.)

Η περίπτωση της απώλειας ζωής εξαιτίας ατυχήματος εκτός από την τραγικότητά της, δημιουργεί και πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Για μερικούς ανθρώπους, είτε λόγω της φύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είτε λόγω της συνολικής δραστηριότητάς τους, η περίπτωση ατυχήματος εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα. Με την παροχή Θ.Α. σας προσφέρετε η δυνατότητα να προστατεύσετε οικονομικά τους ανθρώπους που επιθυμείτε σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Το κεφάλαιο καταβάλλεται στους ορισμένους δικαιούχους με το θάνατο του
ασφαλισμένου εξαιτίας κάποιου ατυχήματος και διπλασιάζεται σε περίπτωση που το ατύχημα που τον προκάλεσε είναι τροχαίο. Η κάλυψη θανάτου από ατύχημα συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, απαλλάσσοντας τους δικούς μας ανθρώπους από την οικονομική απώλεια που συνοδεύει πάντα έναν αιφνίδιο θάνατο.

Πρόσκαιρη (Απλή) Ασφάλιση Θανάτου

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την απώλεια ζωής ατόμου που έχει οικονομικές ευθύνες ή υποχρεώσεις είναι πάντοτε πολύ μεγάλες. Σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους οι επιπτώσεις αυτές γίνονται ακόμη σοβαρότερες (μικρά παιδιά, οικονομικά ανοίγματα, επαγγελματικά άλματα κτλ.) Η απλή ασφάλιση ζωής σας παρέχει τη δυνατότητα να προστατευτείτε από αυτές τις επιπτώσεις με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την κάλυψη σε όρια και διάρκεια που εσείς επιλέγετε. Η απλή ασφάλιση ζωής αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο οικονομικής προστασίας της οικογένειας από τον κίνδυνο της πρόωρης απώλειας ζωής και βοηθά να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγραμματισμού όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι πια στη ζωή.