«Επιλέξτε το στόχο σας θα σας Εγγυηθούμε για το αύριο των παιδιών σας»

Όλοι όσοι είναι γονείς γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η προστασία και η εξασφάλιση των παιδιών τους. Ξέρουν ότι καθετί που τα αφορά αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά τους. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την ανάγκη των γονιών να προνοήσουν για το μέλλον των παιδιών τους, η εταιρεία μας δίνει απαντήσεις σε ό,τι απασχολεί τόσο τους ίδιους όσο και τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις που παρέχουν κάλυψη για το παρόν και το μέλλον τους, σε θέματα που αφορούν στην χρηματο-ασφαλιστική τους εξασφάλιση (αποταμιευτικά – επενδυτικά προγράμματα, ασφαλιστικά προγράμματα υγείας), αλλά και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και οι ανάγκες του ξεχωριστές. Γνωρίζοντας ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό στα παιδιά σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε οι ίδιοι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισής τους. Έτσι, θα είστε σίγουροι ότι καλύπτετε απόλυτα τις προσωπικές τους ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακριβώς στα μέτρα σας.

Εξασφαλίστε το αύριο των παιδιών σας μέσω μιας εγγυημένης αποταμίευσης ή στοχεύστε σε υψηλές αποδόσεις, ορίζοντας την προσωπική σας «επενδυτική στρατηγική». Η εταιρεία μας σας δίνει απεριόριστες δυνατότητες επιλογών, για τη δημιουργία του κεφαλαίου που θα εισπράξουν, καθώς και για τον τρόπο καταβολής του. Κοινή μας προτεραιότητα η εξασφάλιση του παιδιού. Βάσει αυτού, προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε οικονομικές συγκυρίες και προσφέρουμε ευελιξία στο χρόνο και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου. Επιπλέον, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλόμενου από ατύχημα ή ασθένεια, όλες οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε αναλαμβάνουν τη συνέχιση του