Ασφάλεια Εισοδήματος

«Ποιο είναι το σημαντικότερο περιουσιακό σας στοιχείο;»

Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι το σπίτι, το αυτοκίνητο ή ακόμη οι αποταμιεύσεις είναι τα μεγαλύτερα σε αξία περιουσιακά τους στοιχεία. Αντικειμενικά όμως το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας είναι το συνολικό εισόδημα που παράγουμε στη διάρκεια των ετών που εργαζόμαστε. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε σε θέση και ικανοί να παράγουμε εισόδημα για τον εαυτό μας και για την οικογένειά μας.

Μήπως το μεγαλύτερο περιουσιακό σας στοιχείο είναι ανασφάλιστο;

Αυτοκίνητο
Η μέση αξία ΙΧ 1.600 κυβ. εκ. είναι περίπου €20.000

Κατοικία
Μια μέση κατοικία 110 τ.μ. αξίζει περίπου €200.000

Εισόδημα
Τα εισοδήματα μια ζωής ξεπερνούν τα… …€2.200.000
Τα εισοδήματα υπολογίστηκαν με βάση την υπόθεση ετησίου εισοδήματος
€30.000, το οποίο αυξάνεται 4% ετησίως για περίοδο εργασίας 35 ετών


Ασφάλεια εισοδήματος: Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή;

1. Επιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρεία φερέγγυα και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο.

2. Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστούν τόσο εσείς όσο και οι άνθρωποί σας. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό.

3. Επιλέξτε το είδος των ασφαλειών εισοδήματος οι οποίες πραγματικά ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Κατηγορίες Ασφαλειών Εισοδήματος

Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος

  • Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
  • Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.

Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος

  • Η παροχή της απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια εξασφαλίζει να αναπληρωθεί το μηνιαίο εισόδημά μας, όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας δεν θα μπορούμε να εργαστούμε. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα επιλογής του διαστήματος έναρξης καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, ανάμεσα σε πολλούς συνδυασμούς.

Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας

  • Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

Σύνταξη Αναπηρίας λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα / Ασθένεια

Σε περίπτωση που χάσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα, εκτός από το γεγονός ότι χάνουμε το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο, υπάρχει και μια σειρά από άλλες επιπτώσεις. Ο τρόπος της ζωής αλλάζει και, κατά πάσα πιθανότητα, γίνεται πιο δαπανηρός. Οι παροχές από τον κοινωνικό φορέα σε εισόδημα είναι σημαντικά μικρότερες από το εισόδημα που είχαμε όταν εργαζόμασταν. Η παροχή αυτή μας προσφέρει ένα σταθερό επίπεδο μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας χάσουμε την ικανότητά μας να εργαζόμαστε και επομένως να παράγουμε εισόδημα. Το μηνιαίο εισόδημα καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία και έως την ηλικία των 65 ετών.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα / Ασθένεια (Α.Π.Α.)

Η ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα διασφαλίζει το επίπεδο διαβίωσης για μας και για την οικογένειά μας. Αυτή μας διασφαλίζει τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, να κάνουμε όνειρα και τέλος να απολαμβάνουμε την ικανοποίηση της πραγματοποίησής τους. Σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας χάσουμε την ικανότητά μας να εργαζόμαστε και επομένως να ορίζουμε εμείς το εισόδημά μας, εκτός των άλλων διακυβεύεται και η πραγματοποίηση των σχεδίων που αφορούν εμάς τους ίδιους ή τους ανθρώπους για τους οποίους έχουμε την ευθύνη. Η παροχή της Α.Π.Α. μας προσφέρει τη σιγουριά ότι τα σχέδιά μας θα υλοποιηθούν έστω και αν χάσουμε την ικανότητα να παράγουμε εισόδημα. Η παροχή προβλέπει ότι απαλλασσόμαστε από την υποχρέωση να πληρώνουμε ασφάλιστρα σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας χάσουμε αυτήν την ικανότητα. Το πρόγραμμα συνεχίζει την πορεία του χωρίς την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρου από εμάς (το ασφάλιστρο το καταβάλλει η εταιρία), προσφέροντάς μας τα οφέλη ολοκληρωμένα ή στα μέλη της οικογένειάς μας.

3 σημαντικά ερωτήματα:

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα προκειμένου να αντιληφθείτε καλύτερα την ανάγκη για προστασία του εισοδήματός σας και της ποιότητας της ζωής σας:

1. Υπάρχουν αγαπημένοι σας άνθρωποι, οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά αποκλειστικά από εσάς και το εισόδημά σας;

2. Έχετε ήδη δημιουργήσει ένα κεφάλαιο έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να μπορούν να εξυπηρετηθούν τυχόν ανελαστικές υποχρεώσεις σας, π.χ. έξοδα διαβίωσης, δάνεια, σπουδές παιδιών κ.λπ.

3. Εκτιμάτε ότι στο μέλλον τα οικονομικά σας θα είναι καλύτερα και ότι η κατάσταση της υγείας σας θα σας επιτρέπει να προχωρήσετε σε μια ασφάλεια εισοδήματος;