1.    Πρέπει να ανατρέξετε στο ασφαλιστήριό σας, για να ελέγξετε αν η ζημιά καλύπτεται, όπως και αν τα αντικείμενα που υπέστησαν ζημιά περιλαμβάνονται στην ασφάλιση. Για παράδειγμα σε περίπτωση πλημμύρας που προκάλεσε ζημιά στο περιεχόμενό του, ελέγχεται αν έχετε συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριό σας την κάλυψη πλημμύρας, καθώς και αν καλύπτεται το περιεχόμενο ή μόνο η οικοδομή.
2.    Αν επιθυμείτε να δηλώσετε τη ζημιά σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή τα γραφεία της Εταιρείας. Γενικά πρέπει να ακολουθείτε όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους του συμβολαίου σχετικά με τις υποχρεώσεις σας σε περίπτωση ζημιάς.
3.    Εάν έχετε πέσει θύμα κλοπής, πρέπει να ενημερώσετε την Αστυνομία το ταχύτερο δυνατό. Η καταγγελία της κλοπής και η άσκηση μήνυσης είναι απαραίτητη.
4.    Πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη δήλωση ζημιάς που θα δώσει ο πραγματογνώμονας ή ο ασφαλιστικός σύμβουλος, αναφέροντας τις συνθήκες, τα αίτια και το ύψος της ζημιάς.
5.    Επειδή θα πρέπει να κάνετε ΑΠΑΙΤΗΣΗ για την αποκατάσταση της ζημιάς σας, θα ήταν χρήσιμο να ζητήσετε δύο προσφορές από τεχνικούς της επιλογής σας και να τις παραδώσετε στον πραγματογνώμονα ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
6.    Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε επείγουσες προσωρινές επισκευές, πρέπει όμως να κρατήσετε τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις, οι οποίες θα διευθετήσουν μέρος της ζημιάς σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν κάνετε οποιαδήποτε επισκευή πρέπει οπωσδήποτε να επιθεωρηθεί η ζημιά.