Φιλικός Διακανονισμός και εταιρείες που συμμετέχουν

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000 και αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρεία. Βασικές προϋποθέσεις για την ισχύ του φιλικού διακανονισμού είναι η εμπλοκή δύο μόνο οχημάτων και η συμμετοχή της ασφαλιστικής και των δύο στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι οι:

 

INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.

GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.

DEMCO INSURANCE

INTERASCO A.E.Γ.Α.

CHARTIS

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ING E.Α.Ε.Γ.Α

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

INTERLIFE S.A. Α.Α.Ε. Γ.Α

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ERGO Α.Α.Ε.Ζ.

EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ (NP INS)

EVIMA GROUP A.A.E.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.