Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 106 – 117 41 Αθήνα, τηλ.: 210 9219 660-666-684 – fax: 92.19.917
Web : www.eias.gr
e-mail : eiasinfo@eias.gr

2) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπατίας 5 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3327 400 – fax: 210 3327 426-7
Web : www.epikef.gr
e-mail : auxifund@epikef.gr

3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)
Ξενοφώντος 9 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3236 562, 210 3223 324, 210 3238 402 – fax: 210 3238 370
Web : www.mib-hellas.gr
e-mail : claims@mib-hellas.gr

4) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ξενοφώντος 10 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3334 100 – fax: 210 3334 149
Web : www.sesae.gr

5) EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ξενοφώντος 10 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 7472 760 – fax: 210 7472 770
Web : www.actuaries.org.gr
e-mail : info@actuaries.gr

6) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ ΑΠΑΕ)
Πατησίων 48 – 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 8229 778, 210 8218 372 – Fax: 210 8225 136
e-mail : teaapae@otenet.gr

7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)
Βησσαρίωνος 9 & Σίνα – 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579 – fax: 210 3647 284
Web : www.oase.gr
e-mail : info@oase.gr

8) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (Π.Ο.Α.Π.)
Κάνιγγος 27- 106 82 Αθήνα, τηλ. & fax.: 210 3827 354

9) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)
Στουρνάρη 16 – 106 83 Αθήνα, τηλ.: 210 9572 986-7 – fax: 210 9511 079
Web : www.psas.gr
e-mail : info@psas.gr

10) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ – 115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7792 171, fax: 210 7717 180
Web : www.sema.gr
e-mail : info@sema.gr

11) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Λ. Συγγρού 76 – 112 42 Αθήνα, τηλ.: 210 9242 707 – fax: 210 9221 573

12) ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κάνιγγος 27 – 106 82 Αθήνα, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907
Web : www.haii.gr
e-mail : info@insuranceintermediary.gr

Β. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21 – 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 32 0 1111 – fax: 210 323 2239 , 210 323 2816
Web : www.bankofgreece.gr

Γ. ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Πλ. Κάνιγγος 20 – 101 81 Αθήνα, τηλ.: 210 3816 241-4 – fax: 210 3842 642
Web : www.ypan.gr

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1) COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES (CEA aisbl)
Square de Meeus, 29 – B- 1000 Brussels – Belgium
Tel.: +32 2 5475811 – Fax.: +32 2 5475819
Web : www.cea.eu

2) COUNCIL OF BUREAUX
Avenue Louise, 166, 1E, B-1050 – Brussels – Belgium
Tel: +32 2 6270920 – Fax: +32 2 6473004
Web : www.cobx.org
e-mail : secretariat@cobx.org

3) INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)
C.F. Meyer- Strasse 14, P.O. Box 4288,CH – 8023 Zurich, Switzerland
Tel.: +41 (44) 208 28 70 – Fax: +41 (44) 208 28 00
Web : www.iumi.com
e-mail : mail@iumi.com